Workshop KRÁSNÁ LÍPA 3.2.-5.2.2017

POZVÁNÍ a PROGRAM WORKSHOP

3. - 5.2.2017 Krásná Lípa

Přednášející z české strany:

PhDr. Jakub BAŽANT ČT – SPORT –výběr tématu, problém !!

Mgr. Roman BRADÁČ   ČT – DOKUMENTARISTIKA

Veronika MACKOVÁ Fakulta sociálních věd UK – využití smartphone

PhDr. Jiří ZÁVOZDAMÚ Praha Katedra mediálních studií – práce se zdroji, autorská práva

Karel JONÁKGearboxproduction s.r.o režie , produkce , technika,

Klára MIKŠOVÁpráva, využití hudby, rozdíly zprX publ, you tube

Přednášející ze saské strany:

HansNARVA tvorba hudby – využití smartphone

Frank RISCHER pedagogika v přístupu k problému

Claudia LEHMAN režie – kamera

Ralf OSTROWSKI IBZ Marienthal

Ahoj a dobrý den milí mladí přátelé!

Neřeknete si občas, proč nás v té televizi nebo na internetu „krmí“ reportážemi ze života celebrit, vysoké politiky nebo daleké ciziny, které s naším životem nemají téměř nic společného? Vždyť u nás v regionu je tolik zajímavých lidí a věcí, o kterých by se dalo vyprávět. Jenže se o nich neví.

Pokud nechcete ztrácet čas psaním tipů do velkých mediálních korporací, nabízíme pro vás řešení.

Naučte se připravit a natočit zajímavou reportáž-dokument sami nebo s pomocí dobrých kamarádů. A když bude zajímavá a splní základní požadavky, zavedená média si najdou i na internetu nebo ve vysílání lokální televize.

„Jak na to“ se můžete dozvědět na workshopech, kde vás upozorní na nejdůležitější věci v přípravě, natáčení i dokončování reportáže natočené třeba na váš smart phone. Jak nepřekroutit skutečnost, jak skládat záběry, jak připravit komentář, na co hlavně nezapomenout.

A navíc, nejlepší reportáže-dokumenty budou odvysílány v regionálních televizích a podíváte se i tam, kde vzniká kontinuální zpravodajství připravované profesionály.

PhDr. Jakub BAŽANT – moderátor ČT – redakce sportu

Vedoucí projektuPaedDr. Pavel LANDAkontakt – přihlášky – informace

kontakt

 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM

CZ

den

hodina

TÉMA

moderuje

pomůcky

poznámka

D

Tag

Uhrzeit

THEMA

Leitung

Hilfsmittel

Anmerkung

03.02.

17:00

zahájení: představení se navzájem; co nás čeká; média jsou i zábava

Beginn: Kennenlernen; was uns erwartet; Medien stellen auch Unterhaltung dar

 

počítač, plátno

Computer, Leinwand

Co je vůbec podstatou zábavy?

Überhaupt, was bedeutet Unterhaltung?

 

hlavní úkol: vymyslet etický konflikt (jako zdroj sdělení, jako téma sdělení, jako téma dokumentu)

Hauptaufgabe: einen ethischen Konflikt ausdenken (als Mitteilungsquelle, als Mitteilungthema, als Dokumentarfilmthema)

 

změna rytmu jazykové/hlasové zprávy

Rhytmuswechsel einer Sprachnachricht

neřízená sdělení

nicht gesteuerte Mitteilungen

 

práce se zdroji informací – autorská práva a zákony

Arbeit mit den Informationsquellen

 

dokumentární film o Edwardu Snowdenovi

Doku Edward Snowden

neřízená sdělení

nicht gesteuerte Mitteilungen

20:30

neřízená diskuze, volný večer, hledání partnerů

nicht geleitete Diskussion, freier Abend, Partnersuche

     

04.02.

09:00

vyhodnocení úkolu (zpracování tématu, plán a scénář); problematika etiky sdělení (praktické ukázky)

Aufgabenauswertung (Themaverarbeitung, Plan u. Drehbuch); Problematik der Mitteilungethik (praktische Beispiele)

 

mj. hudební programy

u.a Musikprogramme

omezení se na dva či tři

Beschränken auf zwei oder drei

 

produkce (profese, úkoly, pravomoci, autorský zákon)

Produktion (Beruf, Aufgaben, Befugnisse, Urheberrechtsgesetz)

   

cvičení

Übungen

 

smartphone a jiné – nástroj pro tvorbu hudebního doprovodu

Smartphone u.Ä. – Instrumenr für Produktion der Musikbegleitung

   

cvičení

Übungen

 

smartphone a jiné – zpracování záznamu (střih apod.)

Smartphone u.Ä. – Aufnahmenbearbeitungen (Schnitt etc.)

     

18:00

beseda o práci novináře, reportéra, moderátora, editora

Unterhaltung zum Thema „Arbeit als Journalist, Reporter, Moderator, Editor“

 

dokumentace

Dokumentationen

archivy

Archive

05.02.

09:00

příprava projektu, možné nástrahy, plán, harmonogram

Vorbereitung des Projekts, eventuelle Fallen, Plan, Harmonogramm

     
 

práce ve skupinkách (plánování práce na období)

Arbeit in kleinen Gruppen (Arbeitsplanung für den Zeitraum)

     

12:00

závěr, odsouhlasení pracovních skupin, rámcových témat a termínů konzultací

Abschluss, Absegen der Arbeitsgruppen, Ramenthemen u. Konsultationstermine

     
 

stanovení termínu 2. workshopu

Festlegung des 2. Workshoptermines

     

PLÁN BUDE REAGOVAT NA OHLASY ÚČASTNÍKŮ

DER PLAN WIRD AUF DIE RÜCKMELDUNGEN DER TEILNEHMER REAGIEREN

PARTNEŘI PROJEKTU

Patron projektu David Svoboda